Frågor och svar

Pantsättning och överlåtelseavgift?

Pantsättningsavgiften är 1% och överlåtelseavgiften är 2,5% av det prisbasbelopp som gäller för tidpunkten för överlåtelsen. Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

När bildades bostadsrättsföreningen?

 Fastigheterna togs i bruk 2017-03-01

Är föreningen en äkta förening?

Ja.

Gemensamhetsutrymmen?

Det finns 2 barnvagnsförråd i anslutning till entréerna samt två soprum med möjlighet att sortera glas, metall, tidningar och kartonger.

Förvaltning?

Den ekonomiska förvaltningen sköts av Aspia Örebro. Den tekniska förvaltningen sköts av Egeryds Örebro.

Accepteras juridisk person vid förvärv av bostad?

Nej.

Vad ingår i bostadsrättens månadsavgift?

Kall-och varmvatten, TV-kanaler; Grundutbudet via fiber från open universe (Telenor) samt en parkeringsplats/lägenhet.

Har man beslutat eller diskuterat avgiftsförändringar för medlemmarna?

I dagsläget finns inga inplanerade justeringar av avgiften.

Finns garage/parkeringsplatser att hyra i föreningen?

Vi har ett antal platser för uthyrning man anmäler intresse till hemsidan info@briljanterna.se . Man blir då uppsatt på en kölista och tilldelas en plats  så snart det blir en ledig.

Vad har ni för fiberleverantör?

Fiber via open universe där man fritt väljer från deras utbud av bredband samt TV-leverantörer.

Vad har fastigheten för uppvärmning?

 

Uppvärmning lägenhet:

Varje lägenhet är utrustad med ett FTX-aggregat (frånluft, tilluft med värmeåtervinning).

Systemet är ett luftburet värmesystem med EL som uppvärmningskälla. Uppvärmning av lägenheterna sker via uppvärmd luft som distribueras via tilluftsventilerna.

 

Innan den uppvärmda inomhusluften skickas ut via frånluften passerar den ett värmeåtervinningsaggregatet som använder energin i frånluften för att värma upp den kalla inkommande tilluften. När det är kallare ute krävs extra uppvärmning av luften, detta görs med ett värmebatteri (EL).

 

I badrummen finns även golvvärme (EL).

Uppvärmningen av lägenheterna bekostas av respektive lägenhetsägare (EL-förbrukning).

 

Uppvärmning tappvatten:

Uppvärmning av tappvatten till lägenheterna sker via bergvärme. Vi har två stycken teknikhus på fastigheten, där det sitter en bergvärmepump i respektive teknikhus. En bergvärmepump ombesörjer alltså två  hus.

Vart skickas ansökan om in/utträde samt överlåtelsehandlingar?

Ansökan om medlemskap samt överlåtelsehandlingar ska skickas till Brf Briljanterna c/o Aspia Box 1830 701 18 Örebro.

Vart skickas eventuella pantsättningshandlingar?

Till Brf Briljanterna c/o Aspia Box 1830 701 18 Örebro,

Fastighetsförsäkring?

I våran försäkring så ingår ett kollektivt bostadsrättstillägg.