Årsredovisning

Årsredovisningen sammanfattar det senaste årets verksamhet. Den består av förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.

De olika delarna
Förvaltningsberättelse – här lämnas bland annat upplysningar som påverkar bedömningen av bostadsrättsföreningens ekonomi som inte lämnats i balans- och resultaträkningen, för föreningen viktiga händelser som inträffat under räkenskapsåret, om det varit radikala förändringar i antalet medlemmar.
Balansräkning – tillgångar, skulder och egna kapital på balansdagen.
Resultaträkning – intäkter och kostnader under räkenskapsåret, visar hur årets resultat har räknats fram.

Nedan kan du läsa och ladda ner en pdf med Brf Briljanternas årsredovisning.

Årsredovisning Brf Briljanternas 2018

Årsredovisning Brf Briljanternas 2017

Årsredovisning Brf Briljanternas 2016

ÅR 2019