Föreningsstämma och protokoll

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen tidigast 1 mars och senaste före juni månads utgång. Under stämman väljs styrelse, årsredovisningen behandlas och man beslutar om de motioner som medlemmar har lämnat in.

Motionerna ska lämnas in senast den 1 februari eller den senare tidpunkt som styrelsen eventuellt har bestämt, för att kunna behandlas och beslutas om vid föreningsstämman. Naturligtvis kan andra frågor tas upp även om stämman inte fattar ett beslut om dessa.

För att ta del av protokoll från föreningsstämman – vänligen kontakta styrelsen.