Ventilation

Samtliga lägenheter i vår förening är i original försedda med från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, så kallad FTX. FTX-aggregatet är placerat i förrådet. Detta ventilationssystem bidrar till lägenheternas värmesystem.

Det är viktigt för våra boendes komfort och lägenheternas funktion att FTX-aggregatet sköts och hålls korrekt injusterat. Lyssna med någon granne eller styrelsen om du är osäker på skötselinstruktioner och användning.

Bruksanvisning – FTX