Stadgar

Som medlem i Brf Briljanterna bör du ta del av de regler och stadgar som råder.

Stadgar är beteckningen på de interna regler som gäller för föreningen. Stadgarna har framför allt betydelse för det praktiska arbetet i föreningen och för att ge föreningen karaktär och motivera dess existens och verksamhet.

Stadgarna upprättades redan då föreningen bildades, men vart efter åren går kan stadgarna komma att revideras. Det är bara föreningsstämman som kan besluta om ändring av stadgarna.

Nedan kan du läsa och ladda ner en pdf med Brf Briljanternas stadgar:

Stadgar BRF Briljanterna