Styrelsen

Ordförande: Jörgen Hedman
Vice ordförande: Ulrika Bergquist
Sekreterare: Martin Johansson
Styrelseledamot: Camilla Andersson

Suppleant:  Mikaela Rosengren

Suppleant:  Inger Mattsson

 

 

 

Styrelsen verkar för att du som medlem i Brf Briljanterna ska känna dig trygg med hur ditt boende förvaltas och utvecklas.