Styrelsen

Ordförande: Jörgen Hedman
Vice ordförande: Ulrika Bergquist
Sekreterare: Martin Johansson
Styrelseledamot: Johan Granberg
Suppleant: Antonio Dang

Styrelsen verkar för att du som medlem i Brf Briljanterna ska känna dig trygg med hur ditt boende förvaltas och utvecklas.