Information angående soprummen

Vi har fått mycket påbackning om att det står mycket sopor på golven i våra två soprum. Det här är inte tillåtet och kostar föreningen mycket pengar.

Det som inte slängs i sopkärlen tömmer Egeryds och skickar faktura till föreningen. Det är viktigt att alla är medvetna om att man själv ansvarar för att åka till en återvinningsstation och sorterar, som ex plast, kartong och konserver.

Under veckan (37) kommer kommunen skicka ut påsar och avfallskorgar till föreningen då vi tecknat nytt avtal. Avtalet innefattar att vi kommer ha 3 gråa kärl för restavfall och 2 bruna kärl för matavfall per soprum.

Från den 25 september kommer dom bruna kärlen för matavfall finnas.

Under veckan kommer det delas ut avfallspåsar till varje lägenhet. I soprummen finns även korgar som är till för avfallspåsarna för dom som inte har valt till utdragbara lådor till köket.

Vi i styrelsen jobbar med att få ett fullständigt soprum, då målet är att man ska slippa åka iväg med sitt avfall.

Återvinningsstationer är de ställen där vi lämnar förpackningar och liknande och de kan man hitta på följande länk som gäller för Örebro.

http://www.ftiab.se/173.html

På Återvinningscentraler i Örebro kommun kan du lämna allt sorterat avfall, även miljöfarligt avfall, men inte restavfall.

Restavfall kan bara lämnas på Atleverket i Örebro

https://www.orebro.se/bygga-bo–trafik/avfall–atervinning/atervinningscentraler.html